Ochrana okapů –příkladová studie

neprůchodnost žlabů, svodů a úžlabí z důvodu hromadění sněhu a ledu

• problémy se zatékáním vody do objektu

• poškozování omítek a fasád historických budov

• tvorba rampouchů ve žlabech, jejich následné trhání 

• ohrožování bezpečnosti okolí padáním rampouchů – chodců a aut

Ochrana okapů - nefunkční okapy: Iustrační galerie, jak vypadají situace v zimě s okapy a svody, když majitelé nedělají pravidelnou údržbu.

Topné kabely pro okapy: luxus, který se ale nakonec může vyplatit

17.10.2012
  Pokud začíná období mrazů, vznikají v zamrzajících okapech rampouchy.
Následně je šance, že voda se z tajícího sněhu a ledu dostane do fasády, ničí ji a začínají praskat svody. Než platit za opravy, může být levnější pořídit si pro okapy topení. Rampouchy na okrajích střech je velký potenciál ke vzniku škody na zdraví, nebo majetku. To ale není jediný problém. Stékající voda si často najde cestu po fasádě domu, tam vlhkost opakovaně zmrzne a na jaře se ukáže opadávající omítka.
  Odstraňování těchto vad je nakonec dražší než investice do systému pro ochranu okapů a svodů. Regulaci, která sepne elektřinu pouze, když je vlhko a když se teploty pohybují v rozmezí mezi mírným mrazem a teplotami těsně nad nulou, tím regulace neplýtvá energií v době tání sněhu.
  Podle místních klimatických podmínek se v průměrné zimě sepne systém na 200 - 500 hodin, pro běžný rodinný domek mívá kabel příkon do 1 kW a systém se dá pořídit od mezi 5000,- až 15000,- pro běžný domek.

Pozor na stromy

Vyhřívání okapů je plně funkční, ale není vhodné pro objekty, u kterých stojí vysoké listnaté stromy. V okapech osazených kabelem se daleko více drží listí.
Řešením je ochranná mřížka, nebo síťka, kterou naše společnost One by One Company také nabízí.

Jaký má význam regulace

Systém ochrany okapových žlabů je možné ovládat ručně. Je to nejlevnější řešení, odborníci ho ale doporučují jen tam, kde si je majitel domu jistý, že je stále někdo v domě a stihne systém zapnout. "Jde o to, že když pojedete třeba na týden na hory a necháte žlaby naplnit ledem, pak už led kabelem nerozpustíte. Kabel si ve vrstvě vytvoří tunel, vrstva vzduchu bude působit jako izolace. Kdo si není jistý, že počasí uhlídá, měl by investovat do regulace," .
Pak je výhodné použít regulátor vybavený vlhkostním a teplotním čidlem. Podle typu se prodávají zhruba od pěti tisíc. Záleží na tom, kolik čidel na něj lze připojit. Různé teploty sepnutí se totiž nastavují na jižní a na severní straně. Jeho vyšší pořizovací cenu kompenzují snížené provozní náklady. Regulátor uvádí systém do provozu pouze v případě poklesu teploty pod nastavenou hodnotu a při současné přítomnosti vody v jakémkoli skupenství. Vymizí-li v daném místě ze žlabu vlhkost, regulátor celý systém vypne. Tento způsob ovládání nevyžaduje po nastavení žádnou obsluhu.

 

OCHRANA OKAPŮ A ÚŽLABÍ VEŘEJNÝCH BUDOV

 

Cílem instalace ochrany okapů a žlabů je především ochrana veřejnosti před možným úrazem vzniklou námrazou na střeše, na koncích střechy, na vnější straně okapu, žlabu.

 

Instalací ochrany okapů monitorovaně zamezujete zamrzání sněhu a tím vznikající životu nebezpečné námrazy v okapech, žlabech a kolem obvodu střechy.

 

Vše je řízeno speciálními jednotkami a podle měření dvou veličin - vlhkosti a teploty, se obvod spíná, či vypíná na základě skutečných podmínek s ohledem na co největší úsporu energie.

 

Další úsporou je ukončení pronájmů drahých výškových plošin a s tím spojené náklady, nutné výluky chodníků, silnic a parkovišť a k tomu obstarávat speciální dopravní označení.

Ochrana okapů: 

Referenčně navrhnuté řešení systému

TOPNÉ KABELY TO-2R pro použití na střechách

• dvoužilové topné kabely s ochranným měděným opletením a dvojitou izolací

výkon 20 W/m (dle řešení na míru)

• vyšší odolnost vůči mechanickým zásahům, zvýšená odolnost vůči UV záření

• dobrá tvárnost díky konstrukci kabelu a použitelným materiálům

• fixace systémovým nerezovým lankem SYFOK-P

 

REGULACE ETO-1550

• umístění do rozvaděče

• optimalizuje provozní náklady, automatizuje systém

• ekonomický provoz systému je zajištěn připojením vlhkostního čidla (možná kontrola několika

kritických míst najednou)

• vyhodnocuje teplotu pomocí externího teplotního čidla a pomocí vlhkostních čidel zjišťuje přítomnost vlhkosti ve sledované ploše (v libovolném skupenství – voda, sníh, námraza). Při současném výskytu vlhkosti a poklesu teploty pod nastavenou hodnotu (např. 0 °C až +5 °C) dojde k sepnutí systému

• vypíná topné kabely, stoupne-li teplota nad nastavenou hodnotu nebo vymizí-li vlhkost ze sledovaných míst 

Realizace

Proti zámrazová ochrana střešních žlabů, úžlabí a okrajů střech je řešena fixací topných kabelů ve střešních žlabech pomocí plastových okapových úchytů, které jsou fixovány na vnitřní stranu žlabu ve vzdálenosti cca 25-30 cm od sebe. Fixace topných kabelů ve svodech je provedena pomocí nerezového lanka SYFOK-P.

Pravidelná kontrola systému po 10 letech provozu

Účinost

Od instalace topných kabelů do okapových žlabů, svodů a úžlabí je zajištěna

maximální ochrana proti hromadění sněhu a ledu a tím jsou trvale odstraněny veškeré související

problémy od bezpečnosti po poškozování objektů.

 

 

 


ZPĚT NA SLUŽBY