ochrana okapů

 

Výhradně spolupracujeme a dodáváme topné systémy od našeho obchodního partnera  

 

OCHRANA OKAPŮ A ÚŽLABÍ VEŘEJNÝCH BUDOV

Cílem instalace ochrany okapů a žlabů je především ochrana veřejnosti před možným úrazem vzniklou námrazou na střeše, na koncích střechy, na vnější straně okapu, žlabu.

Instalací ochrany okapů monitorovaně zamezujete zamrzání sněhu a tím vznikající životu nebezpečné námrazy v okapech, žlabech a kolem obvodu střechy.

Vše je řízeno speciálními jednotkami a podle měření dvou veličin - vlhkosti a teploty, se obvod spíná, či vypíná na základě skutečných podmínek s ohledem na co největší úsporu energie.

Další úsporou je ukončení pronájmů drahých výškových plošin a s tím spojené náklady, nutné výluky chodníků, silnic a parkovišť a k tomu obstarávat speciální dopravní ozna čení.

 

                                                


ZPĚT NA SLUŽBY